AANSOEKVORMS & SKOOLFONDS

Skoolfonds 2024

SKOOLFONDS VIR LEERDERS 2024

1. Die skoolfonds vir 2024 beloop R16 500 per jaar per leerder.

2. Skoolfonds kan soos volg betaal word:

2.1 R16 170 (2% afslag) indien die volle bedrag voor 29 Februarie 2024 vereffen word.

2.2 R1 500 maandeliks oor elf (11) maande vooruitbetaalbaar binne sewe (7) dae na die begin van elke maand. Die laaste paaiement is voor einde November 2024 betaalbaar.

3. Ouers word sterk aangemoedig om van debietorders gebruik te maak.


 
LOSIESGELDE VIR KOSHUISGANGERS 2024

1. Die losiesgeld vir 2024 beloop R13 871 per jaar.

2.  R13 594 (2% afslag) indien die volle bedrag voor 29 Februarie 2024 vereffen word

3. R1 261 maandeliks oor elf (11) maande vooruitbetaalbaar binne sewe (7) dae na die begin van elke maand.
Die laaste paaiement is voor / op 7 November 2027 betaalbaar.

Word deel van Hatties!!

Dié belegging in jou kind se toekoms

Scroll to Top