KULTUUR

Bou ‘n Gebalanseerde Leerder

Verskeie Kultuuraktiwiteite word by Hoërskool Heidelberg aangebied:

  • Redenaars
  • Eisteddfod
  • Konsert / Revue
  • VCSV
  • Koor
Hoërskool Heidelberg Kultuur

Verskeidenheid Kultuuraktiwiteite

Hatties wil elke leerder verstandelik, kultureel, asook liggaamlik ontwikkel sodat ons uiteindelik gebalanseerde volwassenes die wêreld in stuur. Van Graad R tot by Graad 12/Matriek.

Skool, as sulks, impliseer meestal dat die klem op akademiese ontwikkeling gelê word. As opvoeders verstaan ons egter die belangrikheid van holistiese ontwikkeling, dus maak ons groot erns ook met kulturele ontwikkeling (en sport). 

Daarom stel Hoërskool Heidelberg verskillende kultuuraktiwiteite daar sodat dit vir soveel as moontlik leerders ‘n geleentheid bied om ‘n aktiwiteit te vind wat hy/sy sal geniet, selfs as volwassene.

Eisteddfod Hoërskool Heidelberg

Eisteddfod

RATEM (Riversdalse Amateur Toneel- en Musiekvereniging) Eisteddfod vind jaarliks plaas en is hoog op Hoërskool Heidelberg se prioriteitslys.

Die blootstelling wat Eisteddfod aan ons leerders bied in dans, musiek, kuns, sowel as drama, is onvervangbaar. Hattieland gee hom uit daarvoor om vir élke leerder ‘n gelyke kans te gee. Met dít as visie word gedigte, prosa-tekste, liedere, bladmusiek en toneel-tekste met oorleg deur onderwysers en afrigters gekies, sodat elke kind sy beste aanbieding of vertoning kan gee.

Die belangrikste egter, is die ervaring en die blootstelling. Marianne Streicher, een van die hooforganiseerders van die RATEM Eisteddfod en sameroeper van die drama-afdeling, sê altyd: “Die glimlaggies op daardie gesigte, maak al die harde werk die moeite werd.”

Redenaars Hoërskool Heidelberg

Redenaars

Die twee redenaars-platforms waaraan Hattieland deelneem is ATKV-Redenaars en Radikale Redenaars.

Enersyds is ATKV-Redenaars ‘n platform wat hoë standaarde vereis en fantastiese blootstelling verskaf. Andersyds gee Radikale Redenaars weer vir meer leerders die geleentheid om deel te neem met die groter verskeidenheid op die sillabus.

Jong redenaars leer natuurlik belangrike lewensvaardighede aan wat hulle in die toekoms handig te pas sal kom. Hulle ontwikkel kritiese denke, asook uitstekende kommunikasievermoëns, en leer ook hoe om gemaklik voor ander te praat. Nog belangriker, hulle leer ook dat hulle eie siening oor iets nie die enigste geldige standpunt is nie, dus leer hulle ruimte gee aan ander mense wat van hulle verskil.

VSCV - Hoërskool Heidelberg

VCSV

“Verenigde Christen Studente Vereniging” bestaan al reeds van 1896 af as CSV. Die doel van die organisasie is om jongmense ‘n geleentheid te bied om as jong Christene te ontwikkel en meer te leer van die Drie-enige God en hoe Hy in ons lewens werk indien ons Hom ‘n kans gee.

Die VCSV in ons skool dien presies hierdie doel en die oogmerk daarvan is om ‘n baken van hoop te wees vir ons kinders. Ons probeer soveel as moontlik leerders by die skool bereik en motiveer om by hierdie vereniging aan te sluit. Daar word jaarliks ‘n kamp aangebied, straatwerk in die Kaap, opleiding vir kringleiers en uitreikprojekte in die dorp, Heidelberg. Hierdie geleenthede help om vriende te maak en om bestaande vriende beter te leer ken, asook hoe om mekaar in moeilike situasies in Christus by te staan.

Hoërskool heidelberg Revue-Konsert 2023

Konsert/Revue

Op Skoolkop staan ons skool. Dis ons dorp se skool, met ons dorp se kinders. ‘n Plek waar elke individu ‘n plek en ‘n geleentheid het om te skitter. Konsert en revue spog met ons leerders se talent. Hierdie platform gee elke leerder die geleentheid om te skyn. Hier glo ons in elke kind, want ons ken elke kind. Ons ken sy agtergrond, ons ken sy hart en ons ken sy drome.

Die laerskool hou elke tweede jaar konsert. Die hoërskool hou elke tweede jaar revue. Om die beurt sorg die leerders dat Hattieland se verhoog elke jaar vol musiek en drama is.

Heidelberg HS Koor

Koor

Hoërskool Heidelberg het ‘n koor vir elke onderrigfase, nl. Grondslag, Laerskool en Hoërskool, wat fokus om leerders musikaal op daardie vlak te ontwikkel.

Die kore neem aan die Eisteddfod deel en tree jaarliks by verskeie geleenthede op.

Hattieland spog ook met sy eie Koorfees wat kore van die omgewing betrek. Hulle tree ook by Hessequa Harmonie-aanbiedinge op.

Kultuurfotoalbum

Vir 'n gebalanseerde leerder

Dié belegging in jou kind se toekoms

Scroll to Top