VAKKEUSE GR 10 vir 2023

Verpligte vakke wat leerders in die VOO-Band moet neem ongeag in watter skool hulle is:

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering

Kies een vak uit elk van die volgende groepe:

Lewenswetenskap OF Geskiedenis
Fisiese Wetenskappe OF Toerisme
Rekeningkunde OF Verbruikerstudie

Indien u en u kind meer inligting/leiding t.o.v. u kind se vakkeuse wou hê, is u welkom om die akademiese hoof te kontak.

Hoërskool Heidelberg: hshkantoor@gmail.com

Verbruikerstudie

Verbruikerstudie Hoërskool Heidelberg
Scroll to Top