Daaglikse Program

05:50

Eerste opstaanklok

06:00

Tweede opstaanklok

06:20

Stiltetyd/Inspeksie

06:30

Ontbyt

06:50-  07:15

Vertrek na skool

14:05

Middagete

14:40 – 15:15

Middagstudie

15:15

Sluit selfone oop

18:00

Aandete

18:50

Eerste studieklok (leerders maak gereed vir studie)

19:00

Tweede studieklok (almal sit en studeer in stilte)

19:45

Huisgodsdiens

20:00

Studiebreek

20:15

Tweede Aandstudie

21:00

Studie verdaag

21:30

Ingee van selfone en persoonlike stiltetyd

21:45

Ligte uit

Hoërskool Heidelberg-Wapen-600x650
Scroll to Top