OORSIG
WIE & WAT ONS IS

Visie

Om die skool van voorkeur te wees waar kinders deur uitnemende onderwys ondersteun en begelei word om hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Missie

Om te strewe na uitnemendheid deur effektiewe onderrig op akademiese, kulturele en sportgebied.

Ons wil deur samewerking en betrokkenheid tussen ouer, leerder en opvoeder ‘n ordelike gedissiplineerde omgewing daarstel waar elke leerder sy volle potensiaal kan bereik.

Die einddoel is om jong volwassenes as wenners op alle terreine, die gemeenskap te laat betree.

Ons Trots

 • Skool van uitnemendheid
 • Uitstekende sporttalent
 • Topkwaliteit onderwys
 • Leerders behaal ongelooflike sukses na skool
 • Oud-leerders staan uit as leiers in die samelewing en presteer op verskeie terreine
 • Uitstekende talent en prestasies op kultuurgebied
 • Strategies goedgeleë skoolterrein vir die optimale veiligheid van ons leerders
 • Verseker beter een-tot-een interaksie tussen onderwyser en leerder
 • Aangrensende skoolkoshuis, voeg veilige, gerieflike en geborgde huisvesting vir leerders van buite die dorp
 • Maak lewenslange vriende

Goeie skool in die Hessequa streek met...

 • 100% graad 12-slaagsyfer 2022
 • Sterk en gefokusde akademiese opvoeding en bystand
 • Goeie sportafrigting
 • Verskeie kultuurgeleenthede
 • Goeie sosiale geleenthede
 • Skooltrots
 • Uitstappies
 • Goeie vakkeuse
 • Seestap- en leierskapkampe
 • Graad-gefokusde toere bv. rugby en toutrek
 • Interskole
 • Revue
 • Konsert
 • Groot Spog (Big Brag)
 • Mini Comrades
 • Klaskapteinraad
 • VRL
 • HSH-funksie
 • Rekenaarlaboratorium
 • Medialokaal
 • Pilates-klasse
 • Fisioterapeut
 • Graad 8 – 10-mentorskapprogram
Scroll to Top