SKOOLGESKIEDENIS

Hoërskool Heidelberg

165

1857 – 2022

Voor 1857

Slegs private onderrig op plase deur rondtrekkende “Meesters”. Bekendste onder hulle: CCNE Stallknecht.

1857 –1860

“Een Schoolhuis” daargestel deur Kerkraad. Onderwyser: WG van der Gryp.

1860 – 1877

Nuwe Skoolkommissie, bestaande uit 10 lede, gekies. Voorsitter: Ds Borcherds; Sekretaris: Mnr PE Steyn; Onderwyser: John Henry Hay.
Skoolgeld: 4s 6d per leerling per maand.
Twee skoolvakansies van twee weke elk met Paasfees en Kersfees.
JH Hay word in 1877 afgedank na voortdurende verwaarlosing van sy pligte op grond van “ongesteldheid”.

1877

Onderwyser: APW Immelman – bedank na enkele maande weens swak gesondheid.

1877 – 1881

Onderwyser: JHC Krapohl. Later bekende landmeter in Namakwaland.

1881 – 1884

Onderwyser: Gustav Geyer – Bedank weens gesondheidsredes.

1885

Onderwyser: DZ de Villiers. Bedank dieselfde jaar.

1885 – 1886

Onderwyser: Joël D Heroldt wie se “lewenslust” dit was om die opkomende geslag te onderrig, volgens Ds AB Daneel.

1887 – 1889

Onderwyser: Joël D Heroldt wie se “lewenslust” dit was om die opkomende geslag te onderrig, volgens Ds AB Daneel.

1890- 1892

Onderwyser: JB Gatt.
Mev Gatt word as tydelike hulp aangestel.

1892 –1893

Hoof: Charl C Oberlander.
Mev Johanna Hall word as eerste permanente assistente aangestel teen £30 per jaar.
Oberlander se bedanking, om verder te studeer, is met “grooten tegensin” aanvaar, omdat die kommissie hom graag langer wou behou.

1894

Hoof: George S Louw
Eerste ses leerlinge vir “School Higher”.

1895 – 1899

Hoof: Die geliefde CJ (Charlie) van der Merwe.

1899 – 1903

Hoof: CH Grové.
In 1900 is JC Kraynauw as eerste manlike assistent aangestel. In dieselfde jaar is aan die Regering ook ‘n versoek gerig om ‘n doeltreffende skoolgebou op te rig, maar wens die oorlogdruk is die aangeleentheid vertraag.

1904

Skoolgebou word opgerig teen ‘n koste van £915 10s.

1904 – 1906

Eerste Skoolhoof: GC Rossouw.

1907 – 1911

Hoof: Fred J Rossouw.
In 1908 was daar 140 leerlinge in die dorpskool. In 1909 het die enigste kandidaat vir die Derdejaar “Pupils Teachers Examination”, Mej M Morrison, geslaag. In 1910 is verpligte onderwys en in 1911 Moedertaalonderwys ingevoer.

1912

Nuwe skool op huidige terrein gebou: koste £4470. Bestaande uit ‘n saal, ‘n kindertuin en vyf ander klaskamers en twee personeelkamers. Leerlingtal styg tot 163 en ‘n kindertuinonderwyseres word benoem. In 1913 was daar 170 leerlinge met ‘n personeel van ses.

1914 – 1921

Skoolhoof: SW Burger.
Ou skoolgebou van 1904 omgeskep in koshuis vir dogters. Leerlinge word vir die eerste keer vanaf 1914 voorberei vir die matrikulasie-eksamen.

1921 – 1924

Skoolhoof: J Venter.

1924 – 1940

Skoolhoof: Daniël Blignaut. Word vanaf 1941 Rektor van Paul Roos Gimnasium. Skool word aanmerklik vergroot in sy tyd.
Assistant CH Winkler word later Inspekteur van skole.
Assistent CH Winkler en GJ Krynauw stig CSV-tak. ‘n Eie skoolraad vir Heidelberg word in 1931 aangestel.

1941 – 1959

Skoolhoof: JFR van Niekerk.
Eerste Visehoof aangestel: GJ Kraynauw.
Assistent HE Fox word later inspekteur van skole. In 1952 word ‘n moderne koshuis vir seuns en dogters opgerig. Hierdie koshuis het die einde ingelei vir die plaasskole waarvan daar in 1931 nog agttien was en wat sedertdien almal verdwyn het.

1960 – 1964

Skoolhoof: DJ de Villiers. Ook Rektor van Paul Roos Gimnasium later en nog later streekshoofinspekteur van onderwys te Oudtshoorn.

1964 –1968

Hoof: AH Potgieter. Later die hoof van Hoërskool Strand. Nuwe skoolsaal word gebou en ingewy op 15 September 1967.

1969 – 1973

Hoof: JS Labuschagne. Later inspekteur van onderwys in Port Elizabeth-area.

1973 – 1985

Hoof: EN Schonken.

1986 – 1995

Hoof: PR Theron.

1996 – 2001

Hoof: Mev E Kloppers.

2002 – 2006

Hoof: CH de Vos.

2007 – 2021

Hoof: HJ Eygelaar.

2022­ – hede

Hoof: JJ Nell.

Scroll to Top