ONS SKOOLWAPEN

Geskiedenis

Die wapen is ontwerp deur Mnr D Blignaut, ‘n voormalige skoolhoof van Hoërskool Heidelberg. Die oorspronklike is geskilder deur wyle Mnr TO Honiball, spotprenttekenaar van die Burger.

Betekenis

Die Koringgerf simboliseer Samehorigheid.
Soos die verskillende koringhalmpies saamgebind is om een gerf te vorm, so word ons deur een gemeenskaplike belang en strewe tot een geheel saamgebind.

Die Aalwyn simboliseer Skoonheid.
Alles wat mooi en skoon is in ons werk, persoon en karakter word hier uitgebeeld.

Die Boek simboliseer Kennis.

Die Ses Ringetjies simbolieer Kontinuïteit in die bestaan van ons skool en in ons strewe.

Hoërskool Heidelberg-Wapen-600x650
Scroll to Top